Høringssvar fra Einar Heskja

Dato: 01.10.2019

Høringsuttalelse til nasjonal ramme for vindkraft

Jeg starter med et utsnitt fra forslaget til nasjonale rammer for vindkraft:

HVORFOR ER OMRÅDET FORESLÅTT SOM ET AV DE MEST EGNEDE?

Sunnhordland og Haugalandet har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene vi har vurdert til å være mest egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det samtidig mange viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet fugl, friluftsliv og bebyggelse. På tross av disse interessene framstår det utpekte området fra et nasjonalt perspektiv som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging. I denne vurderingen har vi lagt mye vekt på de gode forutsetningene for nettilknytning.

Det er et argument for vindkraft, mens området har utallige argument mot vindkraft.

Sunnhordaland og Haugalandet er for mange innfallsporten til Hardangervidda og Folgefonna, to av Norges viktigste nasjonalparker. Trolltunga i Odda kommune er vel heller ikke helt ukjent?

På Karmøy i vest har vi Avaldsnes Historiesenter, Norges første kongesete, og i Haugesund Haraldstøttå, til minne om Norges første konge, Harald Hårfagre. Eller at det er sundet mellom Karmøy og Haugesund, nordvegen, som har gitt navnet til landet vårt. I Hervikfjorden ligg Borgøy der en av landets mest kjente kunstmalere, Lars Hertervig er født. Vi kan og ta med at Cleng Peerson, “utvandringens far” kommer fra Tysvær. Dette gir regionen en formidabel verdi som synes fullstendig utelatt når konsekvensene av en mulig vindkraftutbygging blir vurdert.

I tillegg har vi verdien av friluftslivet. Regionen består av delvis spredt bebyggelse og bygder der friluftsliv i nærområdet har stor verdi. Det å kunne gå rett ut i naturen eller ta en tur med båt på vannet eller sjøen uten å behøve å kjøre bil er både miljøvennlig og enkelt. Vil vi ha større utfordringer er det nok av topper å bestige.

Ved en eventuell vindkraftutbygging vil verdien av alt dette bli kraftig redusert.

Samlet sett har derfor Sunnhordaland og Haugalandet en mye større nasjonal verdi, både historisk og som rekreasjons- og turistregion, enn som et område for vindkraftutbygging.

Mitt forslag er derfor at Sunnhordaland og Haugalandet ut av nasjonal ramme for vindkraft.

Einar Heskja

Evjevegen 90

5566 Hervik