Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 325016

Dato: 01.10.2019

Det skremmer meg å tenke på framtiden av norsk natur når den raseres på denne måten. Spesielt når jeg hvert år tar imot utenlandske turister for å fortelle om den uberørte naturen og tar dem med ut for også å kunne oppleve den. Vindkraftturbiner vil ødelegge Norges omdømme, vi vil miste turistene, næringen som lever av dem. Vindkraftturbiner vil ødelegge min jobb rett og slett! De vil ødelegge plante og dyrelivet. De vil ødelegge for menneskene som bor i de utvalgte regionene. Hele tankegangen rundt vindkraftanlegg er så lite gjennomtenkt, den er enkelt sagt en eneste katastrofe! Ta vare på oss som bor i dette landet. Vi er verdt det!