Høringssvar fra Fred Jensen

Dato: 01.10.2019

nei til all utbygging av skog og natur