Høringssvar fra Meldal kommune

Dato: 18.09.2019

Kommunestyret i Meldal behandlet saken 04.09.2019 som sak 28/19.

Vedtak og saksframlegg er vedlagt.

Vedlegg