Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 121518

Dato: 24.09.2019

Jeg er mot NVEs planer om utbygging av vindkraft, og igangsatte prosjekt bør settes på vent. Det kommer stadig rapporter, også fra andre land, om konsekvenser en ikke kjente til tidligere. Dette bør NVE sjekke opp i! Vi hører også at land bygger ned vindkraftparkene sine, eller skjerper krav til avstand til bebyggelse. Norge består av fjell, og støy oppfører seg annerledes der enn i sand, grus og jordlandskap. Mener bestemt at NVE altfor lett legger til side innspill fra kommuner og interessegrupper. Viktige naturperler sprenges bort, og det skapes ubalanse i naturlig lagring av nettopp co2 fordi myrene våre åpnes.

Flere punkter:

* støy

*skyggekasting

*iskasting

*visuell forsøpling av vår unike rene natur, som turistene kommer for å oppleve

*kompositten turbinene er laget av, lar seg ikke resirkulere og er giftig

* en har sett at det er manglende hjelp til folk som får verdien av eiendommen sterkt redusert, slik at de ikke får hjelp til å kunne flytte

*slitasje av kompostitt fra turbinene havner i naturen, og vassdraga våre

NVE bør oppgradere vannkraften vår.