Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 722276

Dato: 17.09.2019

Eg vil ikkje ha vindmøllar i Kvinnherad. Kvifor? Fordi vi kan sattse meir på vannkraft. Mi kan utvikla enda betre bærekraftige energiressurser enn dette alternativet.

En viktig ting å poengtere er det at fjellene i Kvinnherad er dypt elsket, selv for de som ikkje pleier å ta turen. Det å ikkje kunne gå på fjellet pga. det er fare for at isbiter skal falle på hodet ditt, eller en må begrave ein fugl kvar gong ein går forbi frister den tuen meget lite. Og kva skal ein finna på når ein ikkje kan gå på fjella i Kvinherad? Alternativer til sosiale arrangemang er meget få om ein utelukker det å drikke vin eller spise mat, derfor er det svært hyggelig og enketl og kunne ta seg ein tur i fjella.

Argumentet for ein vindmølle er at ein skaffer meir arbeidsplarrar, men kvifor ikkje lage meir arbeidsplassar i eit kraftværk i stedet? Eller utvikla ein Høgskule i kommunen? Ein kunne ha satset meir på IT og datakunnskapar.

Eg er mot vindmøller i Kvinnherad!