Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 357065

Dato: 01.10.2019

Vi trenger mere fornybar energi. Men det er svært uklokt å legge opp til en punkteringen av nær uberørte naturområder som område 56 i Hedmark gjennom storstilt vindkraftutbygging. Dette vil gjøre uopprettelig skade på en svært sårbar flora og fauna som allerede er under press. Hvis vindkraft skal etableres må det skje til havs eller sekundært i allerede punkterte og utbygde områder, ikke i den aller mest sårbare villmarka vi har. Det skader både miljø, naturmangfold og i ytterste konsekvens oppslutningen om nødvendige klimatiltak forøvrig.