Forsiden

Høringssvar fra Harald Hole

Dato: 12.09.2019

På vegne av meg selv samt alle de som ikke kan protestere (Vårt fugle- insekts- og dyreliv) protesterer eg på en videre utbygging av vindmaskiner på land i Norge. (Unntatt i Oslo og Oslomarka då) Har arbeidet i 50 år med kraftutbygging og begynte i Auraland i 1971, og vart svært interessert i vindmøller då eg arbeidet i Dannmark på slutten av 1970 tallet. Danske vindforkjempere imidlertid mente at Norge hadde mer enn nok vannkraft, så for oss ville vindkraft bli mere ødeleggende for naturen enn å bygge ut mere av vår vannkraft. Imidlertid vart eg likevel involvert i bygging av norges første større vindpark (Havøygavlen) Men etter å ha fulgt med vindkraftutbygging tett i over 40 år så ser eg også galskapen med natur og faunaødeleggelsene som dette innebærer.! Skjønner veldig godt at det både i Dannmark og i Tyskland har blitt forbudt å bygge vindmøller på land.! Nettopp derfor er Tyske Energiverk så på hugget i utbyggingsprosjekter her i Norge nå før det blir forbudt også her...!