Forsiden

Høringssvar fra Kristel Schultheiss

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker med dette å gi min støtte til høringssvarene fra DNT Fjellsport, DNT Sør og Motvind Norge.

Mvh Kristel Schultheiss