Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 264149

Dato: 30.09.2019

Gode NVE.

Mitt svar på deres høringsutkast følger under.

Vindindustri ødelegger urørt natur og truer biologisk mangfold i de områda den blir bygd ut.

Vindindustri ødelegger verdifulle rekreasjonsområder. Mennesker som har valgt å bosette seg nære naturen blir fratatt livskvalitet. Husa og eiedommene deres reduseres i verdi. De opplever turbinene som sterk visull forurensning, og bor de nære nok vil lyden turbinene lager, gi et vedvarende ubehag. Dag og natt.

Utbygging av vindindustri ødelegger for turist- og reiselivsbransjen.

Vindindustri i Norge er ingen klimasak. Jeg er er opptatt av naturen og miljøet, og det gjør meg trist å se denne nedbygginga av fjell og marker.

Vindindustri representerer ingen sunn, norsk fordelingspolitikk. Vi har et godt land å bo i. Godt eierskap, spesielt energisektoren har bidratt til industrieventyr, arbeidsplasser og høy sosial mobilitet. Vindindustrien er det motsatte. Mindre selskap og aggresive byråkrater bearbeider kommuner og grunneiere og selger seg ut til utanlandske investorer når papirarbeidet er gjort. Kommunen sitter igjen med en liten skjerv, om de velger å ha eigedomsskatt. 80 % av turbinene som er i drift i dag er eid utenfor norges grenser.

Vindkraft reduserer verdien av eksisterende vannkraft, motvirker oppgradering av vannkraftverk og krever store investeringer i nettet.

Min sterke oppmodning er at dere ikke bare skrinlegger Nasjonal ramme for vindkraft, men at dere trekker tilbake de konsesjonene som er gitt, og at dere setter en stopper for vindkraft. Vær så snill og ikke ødelegg vår natur med vindkraft!