Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 274137

Dato: 30.09.2019

At dette i det heile er ein sak i Noregs flotte natur! Vakre vene Noreg. Ingenting er så flott som norsk uberørt natur. At politikarar i hovudstaden ska sitta å peika ut stader i heile landet kor det skal øydeleggjast og få opp desse propellane er heilt utruligt.

Høyr på demokratiet!

Nei til vindmøllepark, nei til øydeleggelse av Norsk natur!