Høringssvar fra Hjartholm feriehytter

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft i Norge !

Me er ei lita bedrift som driv med turisme ytterst i Sognefjorden. Store,flotte,majestetiske Sognefjorden som buktar seg inn i landet vårt med høge fjell og storslått natur. Her kan du virkelig kjenne på stillheita og føle kor fantastisk naturen er med nydelige solnedganger og brusande sjø!

Store vindturbinar høyrer ikkje heime her! Me kan ikkje tillate at fjella våre skal bli øydelagde av pengemakter som er ute etter profitt..Planane ligg der, klare...Me har vore på synfaring og protestering på Dalsbotn fjellet...i bunad for å vise kva dette landskapet betyr for oss !!

Turistane som kjem til oss og som er vande med vindtrubinar trur me driv ap med dei når me fortel kva politikarane og departementa har for planar med naturen vår ! Dei vil ikkje tru det er sant..Det gjorde ikkje me heller før informasjonen byrja å komme på FB.

Gjer det einaste rette...Sats på andre energiløysingar. Me har vasskraft, solcelle m.m

Legg planane for vindkraft vekk, det øydelegger meir enn det gagner.