Forsiden

Høringssvar fra Tor Arne Ulfsnes

Dato: 01.10.2019

Norge er ikke kjent med den elleville oppblomstringen av såkalte vindparker. Dette er industriområder med fatale konsekvenser for natur og dyreliv. konsekvenser rundt støy, skyggekast, etc er ikke tilstrekkelig belyst med tanke på hvordan dette påvirker mennesker og dyr. Vi må ta vare på naturen og dyrelivet, å må med det avslutte alle vindkraftverk både på land og til vann.

Mvh Tor Arne Ulfsnes