Forsiden

Høringssvar fra Landskapsarkitekt

Dato: 01.10.2019

Hei !

Vedrørende vindmøller !

Vindmøller produserer kraft kanskje 30 % av tiden gjennom et år.

Vindmøllestrøm gir ikke stabil strøm til en moderne energikrevende industri.

Bygging av vindmøller bruker anslagsvis 10 ganger så mye energi som bygging av kraftverk med konvensjonell energi (kull, olje), pr. produsert energimengde.

Vindmøllestrøm er så dyr at den vil ikke kunne konkurrere uten subsidier.

Det er stort energitap ved transport av energi gjennom kabler over store avstander. Vindmølle gir liten energimengde som må transporteres over lange avstander. Herav stort effekttap.

Vindmøller forårsaker massiv fugledød.

Vindmøller vil ødelegge de siste områdene med urørt natur i vårt land.

Vindmøller gir massiv veibygging med tilhørende ødeleggelse av natur. Veier som ikke brukes til noe samfunnsnyttig senere. Heller ingen bompengeinntekter på disse veiene.

Vindmøller som er ca. 20 år gamle blir i dag skrotet. Det er en svært kostbar prosess og selvfølgelig skal alle naturinngrep tilbakeføres til original tilstand. Slik det gjelder når noen gjør uttak fra et stenbrudd eller sandtak. Vindmøller har opptil 20 meter dype betongfundament med solid armering.

I disse såkalte miljøtider er det helt utrolig at dagens regjering og storting støtter slike massive naturødeleggelser uten at det finnes gevinst for hverken miljø eller Norges befolkning.

Dette er et massivt overgrep mot Norges befolkning som regjeringen er i ferd med å utøve.

Hilsen

Landskapsarkitekt