Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363733

Dato: 01.10.2019

NEI til vindkraft