Forsiden

Høringssvar fra Ingrid Ackermann

Dato: 30.09.2019

Jeg er sterkt i mot vindmøller i uberørt natur. Det er vanskelig å forstå at dette kan være en bærekraftig satsning. Konsesjoner er gitt for flere år siden og har ikke blitt etterprøvd i forhold til ny forskning og kunnskap om innvirkning på flora og fauna der de blir plassert. Det har heller ikke blirt tatt hensyn til reindrift. Store fjellområder blir omgjort til industriområder med kilometervis med veier. Det virker svært uklart hva som skal skje med vindmøllene når de er utdaterte. I framtida er jeg redd det vil fastslås at dette var en feilslått politikk, med alt for store konsekvenser for vår natur og våre innbyggere..

Med hilsen Ingrid Ackermann