Forsiden

Høringssvar fra Åse Myklestad

Dato: 29.09.2019

Jeg tenker at klimatrusselen er alvorlig og må tas på alvor. Men vindkraftverkene vil innebære store inngrep i naturen på land, ødelgge turområder for folk, gi støy, fugletrekket berøres, den utrolig vakre naturen i disse områdene ødelagt for all tid. . Jeg er bare glad for at jeg ikke selv blir berørt. Har følgende forslag: 1. Oppgrader strømnettet. 2. Vindmøller til havs. 3. Solcellepanel på de fleste tak. Subsidier skikkelig, dette er kortreist energi som krever lite ledninger ( kobber er begrenset ressurs) og ingen naturinngrep.