Forsiden

Høringssvar fra Ann-Kristin Hansson

Dato: 24.09.2019

HVA LÆRTE DU PÅ SKOLEN I DAG?

Jeg lærte at begrepet «Vindkraft-PARK» skjønnmaler et område der tidligere urørt natur består nå av fundamenter, vindturbiner, utsprengt fjell, milevis med anleggsveier, «stålbolter», armeringsjern, betong, plattformer for kraner, kabelgrøfter, trafostasjoner etc. Begrepet «Vindkraft-INDUSTRIOMRÅDE» er vel mer dekkende?

Jeg lærte at fundamentet til en 125 meter høy vindturbin krever ei utsprengt grop i fjellet på cirka 3x3x2,5 meter. Turbinen forankres med 50 stk. «stålbolter», hver med en omkrets på 6,4 cm og med en lengde på 12 meter. Sammen med oppstillingsplass for krana går det med rundt 50 kubikkmeter betong, ca. 7 betongbiler på 50 km lange anleggsveier.

Jeg lærte at det nå produseres kjempeturbiner med en høyde på 260 meter, tilsvarende 2,6 fotballbaner på høykant, med 107 meter lange rotorblader. Turbinen skal produsere 67 GWh. For å dekke 10 PROMILLE av Norges kraftforbruk i et år kreves det 21 slike monsterturbiner. Hvor og hvordan vil du plassere dem?

Jeg lærte at en vindturbin har en kapasitetsfaktor på 0,3 som betyr at det kun er mulig å ta ut maks 30 prosent av vindens energi, differansen mellom vindhastigheten før og etter passering (jmf. Betz's lov). Energiomsetningen fra turbinens mekaniske energi til generatorens elektriske energi er på maks 40 prosent (virkningsgraden).

Jeg lærte at en vindturbin må skiftes ut ved en alder på 20 år. Den er laget av en type komposittmateriale som ikke lar seg resirkulere, hvilket betyr et stort avfallsproblem. For å kunne avgi maks elektrisk energi må turbinen være i drift 2628 timer i året (24x365x0,3) med en vindstyrke på 14 m/s, liten kuling.

Jeg lærte at stadig flere forskere advarer mot hvilke enorme mengder stål, betong og sjeldne mineraler som inngår i produksjonen av en vindturbin, hvilket krever mye energi med tilhørende utslipp av klimagasser. Javisst er det lov å spørre om en vindturbin er i stand til å kunne produsere mer energi enn det som går med for å lage den? Kanskje vindkraft egentlig er næringspolitikk, men flagges som klimapolitikk?