Høringssvar fra Ingar Ekseth

Dato: 02.10.2019

jeg er sterkt i mot vind turbiner som kraft kilde i dagens form. vi ødelegger for mye natur og habitater for noe som den kommende generasjon vil dømme oss for. Og samtidig som vi avgir natur områder til vind kraft industrien, sitter det norske folk i gjenn med lite eller ingen økonomisk gevinst og bare plagene, problemene med ødelagte natur-områder