Forsiden

Høringssvar fra Ingeborg Vrenne

Dato: 24.09.2019

Område 13 sør for Hunnedalen i Rogaland/Vest-Agder, egner seg absolutt ikke for vindkraft og må tas ut av den nasjonale rammen. Dette er et populært turområde og nærmeste snøsikre område for befolkningen på Nord-Jæren.
Området inneholder turistforeningshytter, inngrepsfri natur og villmark og bør bli en del av landskapsvernområdet nord for Hunnedalen. Det er ikke egnet som industriområde for vindkraft.
Jeg støtter høringssvaret til Hunnedalen velforening (vedlagt).

Vedlegg