Forsiden

Høringssvar fra Monika

Dato: 01.10.2019

Vindkraft slik det nå tillates er jamfør med miljøkriminalitet! Å tillate at enorme fjellområder ødelegges permanent er en katastrofe for Norge og oss som bor der.

Konsekvensene av vindkraftutbyggingen er det ingen som vet, det må stoppes til man har fått evaluert skadevirkningene der turbinene allerede er satt opp.

Norge selges bit for bit, mens befolkninga underlegges strenge restriksjoner på bruk av naturen og ferdsel i store områder som disponeres av utbyggerne.

Stopp vandaliseringa av norsk natur!