Forsiden

Høringssvar fra Vera Johannessen

Dato: 01.10.2019

Det har allerede nå vist seg at produksjon av fornybar energi ved bruk av vindturbiner koster mer enn det smaker. Det er derfor ønskelig at den ikke bygges ut ytterligere.

-All den tid man i Norge kan satse på andre måter å produsere kraft på.

- For å få turbinene på plass kreves massiv ødelegging av naturen. I form av sprenging, ødelegging av myrområder, opprettelse av grusveier for tilkjøring av enorme deler. Forurensing pga. utallige tilkjøringer til områdene.

- Vindturbiner dreper mengder med fugl og insekter. Ødelegger oppholdsstedene for ville dyr. Ødelegger områdene til beitenæringene. Støyen er en belastning for dyrelivet.

- Vindturbinene ødelegger boområdene til folk. Og ødelegger verdifulle rekreasjonsområder.

- Vindturbinene ødelegger folkehelsen både fysisk og psykisk.

- Majoriteteten som er i mot denne produksjonen må være med å finansiere dette over skatteseddelen. Mens kraftselskapene tjener gode penger på at kraften som blir solgt til utlandet.

Det er ingen skam og snu!