Forsiden

Høringssvar fra Kari Helene Wang

Dato: 12.09.2019

Kjære Statsminister.

Vi er en familie på 4 (58 år, 55 år, 24 år og 18 år) som bruker naturen flittig. I naturen henter vi nye krefter til en til tider strevsom hverdag, her har vi utfordringer med både ADHD, ADD, angst og Asperger syndrom.

Et av områdene som er innlemmet i NVEs forslag til nye områder for vindkraft er Rennsfjellet i Trøndelag Kommune. Dette området har vi besøkt hver sommer og høst de siste 35 årene for rekreasjon, fiske, jakt og bærsanking. På turene har vi sett både, ørn, rein, ugle, hare og ryper. Multer til jul blir det også , stort sett. I tillegg til å ta inn alle luktene, fargene og ikke minst stillheten. Det er slike naturopplevelser vi kan leve lenge på i vår familie.

I løpet av de siste månedene har vi registrert en økende vilje fra Regjeringens side for å trappe opp utbygging av vindkraft. Med alle de negative konsekvensene for naturens mangfold og menneskenes behov for å nyttegjøre seg av friluftsliv, ber jeg deg om å endre Regjeringens holdning til videre utbygging. Det er flere kjente og dokumenterte ulemper ved vindkraft som vil forringe både dyr og menneskers benyttelse av naturen. Nevner blandt annet infrastruktur, kjemikalier fra avisningsveske på rotorblad, iskast, støy (både mekanisk og visuell), partikler som over tid slites av rotorbladene og slynges ut i naturen og deler som ikke lar seg resirkulere når de ikke lengre er i bruk. Dette i sum: ødelagt natur vil på sikt gjøre oss sykere i større grad enn i dag.

Naturen, enten det er ved kysten eller på fjellet, bør vi verne om på alle mulige måter.

Så, en bønn fra en mor til deg som mor - stopp videre utbygging. Barna våre fortjener urørt og livskraftig natur, dem er det viktigste vi har.

Med vennlig hilsen

Kari Wang