Forsiden

Høringssvar fra Knut Åstveit

Dato: 27.09.2019

Er i mot vindkraftutbygging på land da dette gjør uopprettelig skade, på for det meste uberørt natur.

Det er mange muligheter til å øke produksjon av fornybar energi før vi ødelegger mere uberørt natur.