Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Edvardsen

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot etablering av vindturbinanlegg på land og i kystnære områder i Norge. Her er noen av mine viktigste argumenter for å forby vindturbinanlegg på land:

• Store områder av gjenværende urørt natur og villmark blir ødelagt for all framtid og muligheter for friluftliv og rekreasjon i urørt natur blir sterkt redusert.

• Drapsmaskiner for ørn, ugler og andre dyre-og insekt-arter.

• Visuell forurensning langt utover anleggsområdene. Dette er en viktig faktor i forhold til naturopplevelsen man søker enten man er ute i skog og mark, på fjellet eller på sjøen og ser vakre landskap fullstendig ødelagt av dette monsterugrasset!

• Lokal forurensningsfare fra drift og ved uhell ved anleggene.

• Praktisk talt null innvirkning på jordens klima og globale middeltemperatur, men store penger å hente for invesorene.