Høringssvar fra Hanne Olderkjær Svensen

Dato: 01.10.2019

Eg håper inderlig at fornuften vinner, at det aldri kjem ein eineste ny vindturbin i landet vårt!

Naturen raseres, dyre-og fuglelivet ødelegges og pines, rekreasjonsområder forsvinner, befolkningen er i sorg, sinne og sjokk! Dette vanvittige overgrepet kan aldri reverseres, derfor må det stoppes FØR det får ødelegge enno meir!

At alt dette er satt i sving pga økonomisk utbytte for eit fåtall er eit hån mot oss alle! Det er ein katastrofe uten sidestykke i moderne norsk historie. Eg håper dei som lar dette skje må stå til ansvar for det, til fulle!

Nei til vindturbiner, legg denne forferdelige saken død!