Forsiden

Høringssvar fra Frode Stensletten

Dato: 01.10.2019

Vi krev at Kvinnherad må ut av NVE sin rammeplan for vindindustri!

Det er ikkje flust med tilbod som trekkjer folk til denne kommunen, men den unike naturen er eit unntak. Dersom denne blir rasert, er vi redd at folketalet i denne kommunen blir redusert med høgare fart enn i dag.