Høringssvar fra Stine-Elin Helmers Øvrebø

Dato: 30.09.2019

Nei til vindindustri i norsk natur:

- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur: www.dnt.no/artikler/nyheter/17191-folket-setter-naturen-fremfor-vindkraft/

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene: www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:

1) NRK: https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519

2) DN: www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/fornybar-energi/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/2-1-600733

3) TU: www.tu.no/artikler/skatteregler-stopper-oppgradering/245158

4) Aftenbladet: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/RRE9Xr/Vannkraften-kan-ta-en-storre-klimarolle

- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1106148969775687

- OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1072361906487727

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år? www.moss-avis.no/debatt/vindkraft-hvem-har-ansvaret-for-opprydding/s/2-2.2643-1.8604181

- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:

www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1086409865082931

- VINDKRAFTLEKSIKON: www.facebook.com/notes/vindkraft-nei-til-vindindustri-i-norsk-natur/leksikon-vindkraft/1088403838216867/

LES MER I NASJONAL GRUPPE MOT VINDINDUSTRI:

www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging

Vi får aldri naturen tilbake, og det er mildt sagt skremmende at det nå fremmes forslag som går ut på at vi skal betale for at vindbaronene ska tjene seg søkkrike på å å ødelegge vår felles natur.

Vennlig hilsen Stine-Elin Helmers Øvrebø