Forsiden

Høringssvar fra Berit Heien

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner er sterkt uønsket pga, rein, storfugl,forsøpling av vakre fjell og naturen i sin helhet!!!!!!! Nei til vindturbiner!!!