Forsiden

Høringssvar fra Astrid Norgård

Dato: 01.10.2019

Gir min fulle støtte til motstanderne av vindmølleutbyggingen. Vi bør satse på den vannkrafta vi allerede har bygd ut. Den dekker vårt behov og bør bli revitalisert.

Å ødelegge vår natur og vårt dyreliv uten hensikt, bør få store konsekvenser for de som har tvunget igjennom utbyggingen.