Forsiden

Høringssvar fra Hege Olsen

Dato: 30.09.2019

Nå er det viktig at vi tenker oss godt om, og ikke bare kaster oss på populær-bølgen. Det er så utrolige viktig at vi tar vare på vår natur, og de ressursene som landet har. Vindmøller vil ødelegge bare urørt natur og viktig dyreliv (spesielt insekter). Det ser ut som det også er mange utenlandske bedrifter som vil skumme inntektene fra disse vindmølle-parkene. De burde heller bygge disse i egne land, eller i land som benytter kull og andre skadelige energikilder. Norge bør konsentrere seg om å oppgradere vannkraft-anleggene, og endre skattereglene til disse, slik at de blir mer konkurranse-dyktige mot vindkraft. Så ikke forhast dere, men tenk dere godt om!