Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 487824

Dato: 02.10.2019

Ønsker med dette å uttrykke min sterke motstand mot landbasert vindkraft.