Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 489174

Dato: 02.10.2019

Jeg viser til høring om utbygging av vindmøllepark.

av hensyn til uopprettelige konsekvenser for uberørt natur og sårbart dyreliv vil jeg fraråde utbygging av vindmøller på fastlandet i Norge.

Med den kunnskap Norge har idag om disse uopprettelige konsekvensene og hensyn til klima må dette stoppes for å finne alternative løsnk ger for energi utvinning