Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 966371

Dato: 22.09.2019

Klarer ikke å forstå at man må ødelegge naturen for å redde klimaet

samtidig som jeg vet at vindturbiner ødelegger og forurenser mer enn de gjør nytte