Forsiden

Høringssvar fra Kjersti Bjørke Grindflek

Dato: 01.10.2019

Jeg gir min fulle støtte til Rendalen Kommune sitt høringssvar. Område 56 Nordre Hedmark må tas ut av NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.