Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242312

Dato: 30.09.2019

Dette er noe vi for det første ikke trenger for å dekke vårt energibehov.

For det andre er det vandalisme av norsk natur. Og dermed er det farlig for den norske folkesjela, for vår kulturarv. Natur og nordmenn er uløselig knyttet til hverandre. Det ligger i den norske folkesjela.

For det tredje viser forskning til utrolig mange negative konsekvenser av vindkraft.

For det fjerde vil det ødelegge arbeidsplasser i norsk reiselivsnæring.

For det femte vil det gi oss et negativt omdømme blant turister /besøkende i Norge.

For det sjette er det vel ingen andre land som frivillig gir arvesølvet til utenlandske bedrifter. Minner om koloniseringen på 1800-tallet.

Dette må aldri skje!