Høringssvar fra Håkon Isak Sarak

Dato: 01.10.2019

Jeg sender denne meldingen for å vise min motstand mot landbasert vindkraft som medfører rasering av natur, dyre og fugleliv, samt tar fra reindriftsutøvere levebrødet sitt.