Høringssvar fra Linda Gullaksen Øyulvstad

Dato: 22.09.2019

Vindkraftutbygging er et alvorlig overgrep mot naturen, befolkningen og dyrelivet i Norge. Det vil bli gjort uopprettelig skade.

Det norske folk betaler prisen for utenlandsk strømprofitt, både med lommeboka, og ved uopprettelig tap av uerstattelig natur.

Det er ikke behov for den ekstra strømmen som vindkraft i Norge kan produsere. Det er mer å hente på effektivisering av eksisterende vannkraftanlegg. I et miljøperspektiv er dette uomtvistelig det eneste forsvarlige å fokusere på.

Jeg protesterer mot raseringen av Norge, norsk natur og norske verdier som vindkraftutbygging medfører.