Forsiden

Høringssvar fra Lajla Skartland Eikeland

Dato: 01.10.2019

Jeg ønsker ikke vindkraft på land. En utbygging av vindkraft på land vil ikke produsere nok strøm til befolkningen men selges til utlandet, landskap raseres, fugleliv og fauna ødelegges.

Nei takk!!!