Forsiden

Høringssvar fra Merete Mæland

Dato: 01.10.2019

Jeg er imot vindkraft. Bevar naturen vår for fremtiden!