Forsiden

Høringssvar fra Bjørnar Valøen

Dato: 01.10.2019

Vennligst ikke ødelegg den vakre norske naturen med store naturinngrep for slik en minimal kraftutvinnelse og profitt. En slik utbygging vil hovedsakelig være til fordel for utenlandske aktører og kommer ikke oss lokalbefolkningen til gode. Landbasert utnyttelse av vindkraft bør kun forekomme der lokalbefolkningen selv sier ja. Er det energi dere ønsker, så bygg et atomkraftverk langs nedre del av Glomma da vel. Så kan Østlandet holde seg selv med strøm uten å måtte rasere resten av landet. La også våre fremtidige generasjoner få nyte uberørt norsk natur.