Forsiden

Høringssvar fra Preben Sangvik

Dato: 01.10.2019

Høringsuttalelse vedr NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT

Jeg mener rapporten ikke tar med seg ett svært vesentlig punkt:

Hvis vi skal ha vindmøller i Norge må de bygges uten påvirkning på arealet utenom selve sokkelen til vindmøllen. Så lenge eneste måten er å bygge disse på er å rasere naturen rundt ved å anlegge anleggsveier som gir uopprettelig skade i naturen, mener jeg bestemt at vindmøller ikke bør bygges i Norge. Det er jeg ikke alene om.

Lista vindkraftverk er nevnt som et eksempel på arealbruk. Dette er et meget sjenerende anlegg. Vindmøllene ødelegger en ellers fantastisk natur, og ser stygge ut både fra land og fra vann. Vindmøllene som nå er under bygging er minst like sjenerende.

Anleggsveiene som lages har alt for stor påvirkning på naturen rundt vindmøllene. Skadene er ikke mulig å reversere, og vil påvirke naturen for våre barn, våre barnebarn og alle etterkommere. Dette har ikke Norge råd til.

Vi vet av nyere erfarig at disse veiene bygges langt større og lengre enn forespeilet oss i befolkningen, og de har varig avtrykk. De er i stor grad ikke mulig å tilbakeføre, og blir heller ikke tilbakeført.

Jeg mener derfor bestemt at vindmøller ikke bør tillates i Norge før man har en teknologi som tillater at disse bygges uten markavtrykk, utenom selve sokkelen.


Ut over dette har jeg følgende innsigelser og punkter:

Skatt:
Alle vindmøller bør underlegges samme skatteregler som vannkraft. Historisk tilfaller Norges ressurser norges befolkning generelt, og ikke større utenlandske selskaper. Jeg mener derfor at samtlige vindmøller bør skattes på lik linje som feks vannkraftindustrien og petroliumsindustrien.


Naturmanfold:

Erfaring og forskning tilsier at vindmøller dreper dyre- og insektslivet rundt seg. Det snakkes om ca 100 havørn hittil. Andre fuglearter er også i stor grad berørt. Insekter dør i hopetall, i en tid der vi ikke har råd til å miste dem. Vi har en krise mtp bier og humler, og den ser ikke ut til å gi seg.

https://www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875

Når nærmest alle miljøorganisasjoner samstemmer i å ikke tillate vindmøller, så burde Regjeringen og Stortinget innfinne seg med at dette ikke bør gjennomføres i Norge.

Jeg mener at vi ikke har råd til å bygge vindmøller på steder der det finnes fugler og insekter. Følgene kan være alt for store.


Kraftprisen:
Så lenge Norge er en del av ACER vil ikke prisene i Norge synke, for kraftselskapene er kun interessert i å maksimere sin profitt. Dermed selges all den kraften som kan selges ut av Norge. Europas krav om å redusere CO2 utslippet mefører økt press på norske kraftressurser. Men vi må holde igjen. Vi kan ikke selge ut områder i Norge som stort sett kun gir rike lommer til vindkraftutbyggerne, smått igjen til befolkningen, og en rasert natur som aldri vil leges.

Tvunget oppgradering av vannkraftverkene, med nye tuneller, tubiner og generatorer bør blir gjort i stedet. Det er mye å hente på dette, og minimal inngrep i naturen som er synlig. De påvirker heller ikke innsekter og fugler: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/RRE9Xr/vannkraften-kan-ta-en-stoerre-klimarolle


Ekspropriasjon:
Grunneier skal ha rett til å nekte å selge sin eiendom. Ekspropriasjon bør derfor ikke tillates når det gjelder vindkraft. Det er ikke i befolkningens interesse å ha vindmøller (71% er i mot : https://www.dnt.no/artikler/nyheter/17191-folket-setter-naturen-fremfor-vindkraft/)


Kommunalt ansvar, og vetorett
Jeg mener også at kommunen ved kommunestyret og evt folkeavstemning skal ha vetorett vedrørende konsesjon til vindmøllepark. Hvis kommunestyret og/ eller folkeavstemning i kommunen vedtar at de ikke tillater vindmøllepark, så skal det ikke anlegges slik park. Fellesskapets interesser må telle mer enn en grunneiers innstilling og et energikonsern som vil ha utbygging. Vi har sterkt vern om norsk natur, og det må vi ha fremover også.


Opprydning og økonomi:
Når det tillates bygging av vindmøller så må set settes av en garantisum (pengesum) for tilbakeføring av dem. Dvs fjerne vindmøllene, fjere fundamentet, rydde opp i evt. forurensning, samt samtlige veier. https://www.moss-avis.no/debatt/vindkraft-hvem-har-ansvaret-for-opprydding/s/2-2.2643-1.8604181

Hvis slik garanti ikke gies kan ikke vindmøllene bygges. De kan heller ikke gies hvis sprengning er nødvendig.


Kort fortalt er jeg meget negativ til NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT, og ønsker at det bestemmes at vindmøller ikke tillates med mindre disse kan bygges uten inngrep i naturen (utenom sokkel) og kun med større fra den lokale kommunens kommunestyre.

Nå er ikke det innenfor rapportens ansvarsområde, men jeg savner generelt en diskusjon i samfunet om hvordan man kan spare meget med strøm bare ved å legge til rette for feks. MVA-fri etterisolasjon i hus (både arbeid og materialer), samt moderne varmeteknologi som luft-luft varmepumper med en gitt COP, og annen tilsvarende teknologi.

Vedlegg