Forsiden

Høringssvar fra Karasjok Senterparti

Dato: 01.10.2019

Karasjok Senterparti er kjent med innspillene til høringssvar fremmet blant annet av Reinbeitedistrikt 13 Ifjordflellet, Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest, Reinbeitedistrikt 21 Gearretnjarja, Reinbeitedisitrikt 26 Lákkonjárga og Reinbeitedistrikt 9 Nordkyn og Vestre Tana.

Karasjok Senterparti stiller seg bak disse høringssvarene til næringsutøverne og støtter opp om innholdene som fremmes i høringssvarene.

Vi stiller oss bak at samiske reinbeiteområder i Norge bør fredes for ny inngrep av blant annet vindkraftutbygging. Vi vil også påpeke at departemenetet må stramme inn reglene for samtykke fra samiske rettighetshavere i avtaler mellom utbyggere og reinbeitedistrikter eller enkelte siidaandelshavere.

Forøvrig så støtter vi Sametingets høringsuttalelse.

Med hilsen styret i Karasjok Senterparti