Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 480431

Dato: 02.10.2019

Nei til vindindustri i norsk natur