Forsiden

Høringssvar fra Frode Steinset

Dato: 05.08.2019

Jeg ber om at Norges myndigheter skrinlegger planene om mer vindkraftutbygging langs kysten og i fjellet. Dette er områder med svært sårbar vegetasjon, og naturinngrepene som er nødvendig for å lage nødvendig infrastruktur er omfattende og ødeleggende.

De negative konsekvensene på dyre og fugleliv er også omfattende. Vi hører stadig om hvordan truede fuglearter som ørn og hubro blir drept i møte med vinger fra turbinene. Rapporter fra Tyskland forteller også om omfattende konsekvenser for insekter.

Vi vet også at uansett hvor godt en planlegger for å unngå uhell og ulykker, så kan ting gå galt. slik også med vindturbiner. Vi har sett bilder av turbiner som har tatt fyr, og konsekvensene av brann i turbiner kan bli alvorlige på steder med lav befolkningstetthet og begrensede ressurser for brannvern.

Norsk vindkraft vil aldri kunne klare å bidra annet enn helt marginalt i Europas og verdens samlede energibehov. Økonomisk er vindkraft svært lønnsom for eierne, mens det for lokalbefolkningen må bære alle byrdene. Mange får ødelagt sin utsikt, mange får støyproblemer, turområder blir båndlagt, og strømprisene (nettleien) blir høyere.

Et viktig fortrinn for Norge som turistnasjon er uberørt natur. Derfor blir fjell, fjorder og uberørte vidder framhevet i markedsføring av landet. Mye av dette vil bli ødelagt om utbyggingen fortsetter. I høringsbrevet framheves det hvor store arealer som kreves for utbygging av vindkraft. Men beregningen tar ikke høyde for at de roterende generatorne er synlige og forstyrrer horisontlinjene i et uendelig mye større område.