Forsiden

Høringssvar fra Trine Lise solvang

Dato: 01.10.2019

Jeg stiller meg negativ til vindindustri i Norsk natur, pga de store naturødeleggelsene, og liten eller ingen økonomisk gevinst for verken kommuner eller de fylker det gjelder. Dessuten blir konsesjonene solgt til utlandet med profitt kun til «vindbaronene» som står for salget. Vindkraft er ustabil kraft, så jeg foreslår å oppgradere vannkraftverkene vi har . Det vil gi mer enn nok kraft som er stabil som igjen gjør det billigere for forbrukeren som er eks industri, bedrifter, husstander og bønder . Vil også dra fram mulig forurensing av drikkevannskilder og omliggende natur av olje, glassfiber, plast osv. Bekymrer meg også for trekkfuglene, og de stedsnære fugler og dyr når det gjelder iskast, plastforsøpling , høy lyd og sterkt lys . Vi må ta vare på den siste naturen vi har . Takk