Forsiden

Høringssvar fra Svein Charles Larsen

Dato: 30.09.2019

Merknader. Høringsvar. Vindkraft

Ønsker med dette å melde inn min motstand mot etablering av vindturbiner i norsk natur gennerelt, og på Sandøy i Sogn og Fjordane i Gulen kommune spesielt. Sandøy havner like utenfor analyseområde 18. Sandøy ble dermed ikke anbefalt av NVE som egnet område for utbygging. Det var det mange gode grunner til.

Til tross for NVEs anbefaling om å holde Sandøy utenfor utbyggingsorådet, holder Norsk Vind energi forsatt på med å utrede område for utbygging.

Sandøy er en liten smal øy (ca 2mil lang og 0.5 mil bred) med en liten fjellrygg langs hele øyen. Det er her turbinene er tenkt plassert. Det er mange hyttefelt som vil ligge tett opp mot turbinene. Dette vil føre til skyggekast og annen støy til stor ulempe for hyttefelt og fastboende.

Det er observert, og kan dokementeres viktige fugletrekk ruter, hekkende ørn og hubro på øyen. En eventuell utbygging vil med sikkerhet foringe deres leveområde og fortrenge dem fra øyen.

Fjellområdet blir flittig brukt til tur og rekreaksjon for befolkningen i Ytre Gulen. Ved godkjenning av vindkraft vil alt dette bli ødelagt. Håper derfor at en utbygging blir stoppet.

Mvh

Svein Charles Larsen