Forsiden

Høringssvar fra Hildegunn Aadland

Dato: 30.09.2019

1. Vindmøllene lagar enorm støy. Nattesøvnen vert dårlig for mange.

2. Vindmøllene er visuelt forsøplande.

3. Me treng urørd natur. Ikkje alle finn rekreasjon i møllesjau.

4. Fleire fugleartar er truga.

På Fitjar har me nok møller. Både fortetting og vidare utbygging vil vera skadeleg.