Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173138

Dato: 28.09.2019

Eg seier nei til vindkraftutbygging på land basert på dei ulike grunnane som har kome fram i den seinare tid. Miljøkonsekvensene av ei vindkraftutbygging verkar trugande på natur og menneska sine levekår. Vår soleklare rett til å bestemme over fellesgoder i eit demokratisk Norge må vege tyngst i utgreiinga om vindturbiner. Nasjonale retningslinjer med fordeler og ulemper må kome tydeleg fram. Til no har vi sett ei marknadsstyrt utvikling der kraftselskap har dominert over lokalbefolkninga sine interesser. Kommuneøkonomi er trekt inn i debatten som eit argument for utbygging. Det kunne ikkje vore værre!!! Er vi så dårleg stilt i dette landet at vi vil rasere vårt kjærasten eige:NATUREN!!! Eg er mållaus. Argumenta for at vi treng krafta held ikkje.Dei som styrer vil ha noko som heiter KAPITAL. Penger, penger. Lat oss stå opp for våre felles verdiar og ikkje ka kapitalinteresser og marknadskreftene rå grunnen