Forsiden

Høringssvar fra Hallgeir Bjørkavåg

Dato: 01.10.2019

NEI til rasering av norsk natur. NEI til rasering av fugleliv. NEI til visuell forsøpling. NEI til utslipp av mikroplast i naturen. NEI til ødelagt trivsel for folk som bor i områdene rundt vindindustrianleggene. NEI til å selge norsk natur bit for bit til utenlandske kapitalister. Med andre ord: NEI til vindkraft. Vi har hatt ren energi i form av vannkraft i alle år. Sats heller på oppgradering av det. Vi trenger virkelig ikke å rasere store naturområder pga. vindkraft. Lytt til det norske folk, for en gangs skyld.